You Are Viewing

A Blog Post

Etääntyykö etätyöntekijä työstä?

Perjantaina 21.9 vietettiin toista kertaa kansallista etätyöpäivää. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka sisältää kolme elementtiä: ajallisen jouston, jouston työn tekemisen paikassa ja tekniset välineet, joilla työ toteutetaan ja joiden avulla ollaan yhteydessä muihin henkilöihin. Suomeksi sanottuna, voit tehdä työsi milloin ja missä huvittaa, kunhan sinulla on siihen tarvittavat vermeet käytössäsi.

Työolotutkimuksen mukaan etätyön tekeminen Suomessa on seitsenkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2008, ja vuonna 2009 etätyötä teki vähintään satunnaisesti 15 % palkansaajista, miehet kaksi kertaa useammin kuin naiset.

Etätyössä on monia muitakin hyviä puolia, kuten esimerkiksi se, että työntekoon on mahdollista syventyä intensiivisemmin, kun joku toinen huomiota vaativa asia tai ihminen ei keskeytä sitä vähän väliä. Lisäksi aikaa, rahaa ja energiaa säästyy, kun työmatkoihin ei tarvitse kuluttaa aikaa: etenkin suurissa kaupungeissa, joissa etäisyydet ovat pitkiä, säästö on merkittävä. Samalla myös ympäristö kuormittuu vähemmän. Unohtaa ei sovi sitäkään, että etätyö mahdollistaa vajaakuntoisten työllistymisen esimerkiksi siinä tilanteessa, jos työpaikka ei ole täysin esteetön.

Ja onhan se totta: normaalissa työssä on teeskenneltävä työntekoa silloinkin, kun se ei kulje, siirreltävä papereita pöydällä ja näytettävä työteliäältä.

Ei pelkkää onnea ja auvoa

Entäs sitten ne huonot puolet, kyllähän niitäkin löytyy. Niitä ovat esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välisen rajanvedon vaikeutuminen, ja työpaikoille perinteisesti kuuluvan sosiaalisen yhteisön puuttuminen.  Työkavereilta ei voi kysyä neuvoa, eikä etätyöntekijä pysy samalla tavalla kärryillä siitä, mitä firman sisällä tapahtuu.  Jotkut kokevat etätyön tekemisen hyvin yksinäiseksi puuhaksi.

Ehkä osuvimmin aihetta kommentoi kuitenkin kuitenkin yksi suosikeistani, Saku Tuominen. Hänen mukaansa koko termi etätyö pitäisi haudata ja ryhtyä puhumaan työstä, jota tehdään ajasta ja paikasta riippumatta sellaisilla aloilla, joilla se on mahdollista. Lisäksi Tuominen pitää vääristyneenä sitä vallitsevaa ajattelutapaa, jonka mukaan työpaikalla paljon aikaa viettävää ihmistä pidetään ahkerana: oikeampi mittari olisi katsoa, mitä kukin työntekijä siellä työpaikalla saa aikaan eli mikä on lopputulos.

–  Jos hän saa sovitut asiat tehtyä kahdessa tunnissa, niin pelatkoon loppupäivän vaikka sitä Tetristä, Tuominen sanoo.

Olen muuten samaa mieltä.

Avainsanat:

Vastaa